Χάρτης

Σπίτι Νο 1 Σπίτι Νο 2 Σπίτι Νο 3 Σπίτι Νο 4 Σπίτι Νο 5
Σπίτι Νο 6 Σπίτι Νο 7 Σπίτι Νο 8 Σπίτι Νο 9 Σπίτι Νο 10