Aspros potamos
Espa 2014-2020
 

Low Season
01/04 - 31/05
01/10 - 31/10

Middle Season
01/06 - 31/07 
01/09 - 30/09
High Season
01/08 - 31/08

economy studio €45 €55 €65
studio €50 €60 €70
one bedroom apartment €65 €75 €85
two bedroom apartment €80 €90 €100
apartment - split level €90 €100 €115


Prices are per cottage per night & include all taxes.

Traditional Houses Aspros Potamos
© 2024 AsprosPotamos